Komisije in odbori

Nadzorni odbor (37. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: (23. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 86/06)

Člani:

 • Marko Lavrič
 • Matjaž Pajnič
 • Andrej Starc

 

Delovna telesa občinskega sveta:

 • ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):
 • ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):
 • STATUTARNOPRAVNA KOMISIJA (24. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 86/06):

 

Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, štev. 47/2014)

Člani:

 • Blaž Milavec, univ. dipl. prav., predsednik
 • Darinka Bambič, univ. dipl. prav., namestnica predsednika
 • Branko Volf, član
 • Nevenka Dražetić, namestnica člana
 • Janez Novak, član
 • Slavica Poplašen, namestnica člana
 • Ivan Kordiš, član
 • Ivica Levstek, namestnica člana