Občinski svet

Pristojnosti so opredeljene v Statutu občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 86/06) in Poslovniku Občinskega sveta občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 86/06).

OBČINSKI SVETNIKI:

  1. Dejan Anzeljc
  2. Aleš Knavs
  3. Marijan Košmerl
  4. Maks Lavrič
  5. Marko Lavrič
  6. Romana Lavrič
  7. Matjaž Pajnič
  8. Peter Rus
  9. Andrej Starc

 

Seje občinskega sveta

Vabila, gradiva in zapisniki sej občinskega sveta Občine Loški potok se nahajajo na portalu Lex Localis.