Oglasna deska

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Šega Vida in Petrič Slavica

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Škibin Dejan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Obreza Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Knavs Anton in Knavs Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Pipani Inka nov_2018

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Milan Kastelec

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Hrib Marija Turk

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava _Žagar Vilko

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Draga Albina Lipovec

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Draga Kastelec Milan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava in Žurge Križ Elica

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Kverh Tatjana in Olga

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava _ Mohar_Joze

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Širaj Klemen Bambič Ivan Nosan Majda

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Albina Lipovec

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave SD OPN 2 Loški Potok

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli 2647 k. o. Draga

Odločba o prenehanju statusa lastninske pravice javno dobro

Javno naznanilo o vročitvi ugotovitvene odločbe

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava  Žagar Vilko in Žagar Stjepan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Pipani Inka

Javni poziv in vloga fundacije Alenke Gabrič  za leto 2018-2019

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Žagar Damir

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava – Mohar Jože

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Alenka Vesel

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Štok Janko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava – Žagar Milka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje – Bartol Jože

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Žagar Damir

1 JR JAVNO NAZNANILO SD OPN 2 LOŠKI POTOK 20180803

2 ODLOK_amandma

3 SD OPN 2 Loški Potok_PNRP_EUP506

Ponudba za prodajo KZ Šega Alojz

Ponudba za prodajo KZ Pipani Inka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava

SKZG RS_ Ponudba za najem zemljišč

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Žurge in Trava

Obvestilo o zaprtju KU Loški Potok

Vabilo k priglasitvi udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije občine Loški Potok za mandatno obdobje 2018

Predlog za člana občinske volilne komisije

Soglasje predlaganega kandidata za člana občinske volilne komisije