Organizacije v občini

GASILSKA DRUŠTVA IN ZVEZA:

DRUŠTVO SEDEŽ PREDSEDNIK TELEFON  
PGD Hrib – Loški Potok Hrib 15,

1318 Loški Potok

Miha Mohar 031-791-510 pgdhrib@gmail.com,

miha.mohar@gmail.com

PGD Retje Retje 55a,

1318 Loški Potok

Marijan Košmerl 031-722-355 marjan.kosmerl@gmail.com
PGD Travnik Travnik 86a,

1318 Loški Potok

Jana Lavrič 041-377-185  

anajanicneb@gmail.com

 

PGD Mali Log Mali Log 9,

1318 Loški Potok

Sašo Debeljak 041-801-162 saso.debeljak@gmail.com
PGD Podpreska Podpreska 3a,

1319 Draga

Maks Lavrič 031-317-022 maks.lavric@siol.net
PGD Trava Trava 14,

1319 Draga

Slavica Poplašen 041-357-358  

slavica.poplasen@gmail.com

 

Gasilska zveza

Loški Potok

Hrib 17,

1318 Loški Potok

Aleksander Car 031-342-699 gzloskip@gmail.com

 

UPOKOJENSKI DRUŠTVI:

Društvo upokojencev Draga Draga 13,

1319 Draga

Mirko Pantar 040-508-173 upokojenci.draga@gmail.com
Društvo upokojencev Loški Potok Hrib 15,

1318 Loški Potok

Marija Turk 070-298-750 du.loskipotok@gmail.com, tanja.lavric69@gmail.com

 

KULTURNO-ŠPORTNA IN OSTALA DRUŠTVA:

Kulturno-športno društvo Draga Podpreska 3a,

1319 Draga

Nevenka Dražetič 041-402-438 ksd.draga3@gmail.com, drazeticnevenka@gmail.com
Kulturno umetniško društvo POTOŠKI FANTJE Retje 54d, 1318 Loški Potok Anže Janežič 041-833-477 potoski.fantje@gmail.com
Turistično društvo Loški Potok Hrib – L. P. 17, 1318 Loški Potok Blanka Bartol 041-412-891 blanka.bartol@gmail.com
Turistično rekreativni NEVTRALIA KLUB Hrib – L. P. 17, 1318 Loški Potok Dejan Gregorič nevtralia.klub@gmail.com
Planinsko društvo Loški Potok Hrib  – L. P. 17, 1318 Loški Potok David Janež pdloskipotok@pzs.si
Društvo za ohranitev spomina na

Partizansko bolnico Ogenjca

Travnik 85a,

1318 Loški Potok

Jakob Bartol 041-565-000 jaka.bartol@siol.net
Športno društvo Igor Novak Šegova vas 6, 1318 Loški Potok Igor Novak 041-982-772 igor.ugib@gmail.com
Klub malega nogometa Vodnar Loški Potok Travnik 74,

1318 Loški Potok

Tom Lavrič 031-401-322  

tom.kapc@gmail.com

 

Moto klub HOLCARJI Srednja vas – L. P.  2

1318 Loški Potok

 Martin Lavrič 051-334-981 mk.holcarji@gmail.com
Društvo ljubiteljev vrtov HRIBOVSKI VRT Hrib- L. P. 89a, 1318 Loški Potok Lidija Knavs 031-612-803 knavs2012@gmail.com
Futsal klub Loški Potok Hrib – L. P. 17, 1318 Loški Potok Cveto Žagar 031-508-376 cveto91@gmail.com

 

 

Skip to content