Komisije in odbori

Nadzorni odbor (32. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Darko Lavrič – predsednik
 • Martina Car
 • Simona Malnar

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: (21. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Jan Debeljak
 • Matjaž Pajnič
 • Helena  Cimprič

Delovna telesa občinskega sveta:

 • ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17):
 • ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17):
 • STATUTARNOPRAVNA KOMISIJA (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17):

 

Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 112/2022)

Člani:

 • Anja Poje, univ. dipl. prav., predsednica
 • Nina Košmerl, mag. prava, namestnica predsednice
 • Vinko Košmerl, član
 • Mateja Muhič, namestnica članice
 • Janez Novak, član
 • Romana Lavrič, namestnica člana
 • Ivica Levstek,  članica
 • Slavica Poplašen, namestnica članice
Skip to content