Komisije in odbori

Nadzorni odbor (32. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 41/17):

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: (21. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, štev. 41/17)

Člani:

 • Jan Debeljak
 • Matjaž Pajnič
 • Helena  Cimprič

 

Delovna telesa občinskega sveta:

 • ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 41/17):
 • ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 41/17):
 • STATUTARNOPRAVNA KOMISIJA (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, štev. 41/17):

 

Občinska volilna komisija

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, štev. 50/2018)

Člani:

 • Anja Poje, univ. dipl. prav., predsednica
 • Darinka Bambič, univ. dipl. prav., namestnica predsednika
 • Nevenka Dražetić, članica
 • Mateja Muhič, namestnica članice
 • Janez Novak, član
 • Mitja Lavrič, namestnik člana
 • Ivica Levstek,  članica
 • Slavica Poplašen, namestnica članice
Skip to content