Komisije in odbori

NADZORNI ODBOR (32. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Nataša Janežič – predsednica
 • Martina Car
 • Stanislava Begič

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA: (21. člen Statuta občine Loški Potok (Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Dejan Anzeljc – predsednik
 • Mitja Lavrič
 • Nevenka Dražetić

Delovna telesa občinskega sveta:

 • ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Nevenka Dražetić – predsednica
 • Aleksander Car
 • Mitja Lavrič
 • Mateja Muhič
 • Jure Lavrič

 

 • ODBOR ZA GOSPODARSTVO, VARSTVO OKOLJA, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Robert Volf – predsednik
 • Marijan Košmerl
 • Samo Ravnikar
 • Darko Šega
 • Simon Ortan

 

 • STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA (23. člen Statuta Občine Loški Potok – Ur. list RS, št. 41/17)

Člani:

 • Nina Košmerl – predsednica
 • Barbara Levstik Šega
 • Marko Lavrič

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Ur. list RS, št. 112/2022)

Člani:

 • Anja Poje, univ. dipl. prav., predsednica
 • Nina Košmerl, mag. prava, namestnica predsednice
 • Vinko Košmerl, član
 • Mateja Muhič, namestnica člana
 • Janez Novak, član
 • Romana Lavrič, namestnica člana
 • Ivica Levstek,  članica
 • Slavica Poplašen, namestnica članice
Skip to content