Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urška Klakočar Zupančič je dne 20. 7. 2022 na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

Obvestila in sklepi

Obvestilo glede vlaganja kandidature

Obvestilo glede predlogov za imenovanje članov v VO

Sklep o določitvi števila potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

 

Obrazci

Soglasje s kandidaturo za člana občinskega sveta – vzorec

Seznam udeležencev pri delu organa politične stranke za določitev kandidatur – vzorec

Kandidatura občinski svet večinski volilni sistem – instruktivni obrazec

OBR_LV-5 – soglasje župan

Kandidatura za župana – instruktivni obrazec

Soglasje kandidata za člana VO s podatki

 

 

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, 23. 10. 2022

Brezplačna plakatna mesta za volitve predsednika RS

 

VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS, 24. 04. 2022

Brezplačna plakatna mesta za volitve v DZ_24_04_2022

 

LOKALNE VOLITVE 2018

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana in občinskega sveta 2018

Obvestilo o predčasnem glasovanju 2018

Obvestila in sklepi

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih stopnja in naziv izobrazbe

Sklep o določitvi plakatnih mest za lokalne volitve 2018

Obvestilo glede vlaganja kandidatur

Sklep o določitvi števila potrebnih podpor volivcev

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

Obrazci

OBR_LV-16 – Volilna kampanja_Obvestilo o organizatorju VK

OBR_LV-12_seznam_politična stranka

OBR_LV-10_zapisnik_politična stranka_občinski svet_večinski sistem

OBR_LV-9-zapisnik politična stranka_zupan.doc (1)

OBR_LV-8_soglasje kandidata_občinski svet

OBR_LV-6_kandidatura_obćinski svet_večinski sistem

OBR_LV-5-soglasje_župan

OBR_LV-4_kandidatura_župan

SOGLASJE-KANDIDATA-ZA-CLANA-VO—S-PODATKI

Skip to content