Predpisi

Lokalni energetski koncept Občine Loški Potok

STATUT OBČINE LOŠKI POTOK

STATUT OBČINE LOŠKI POTOK 2017

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKI POTOK

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA 2017

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKI POTOK

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOŠKI POTOK

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loški Potok

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOŠKI POTOK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loški Potok

PRAVILNIK O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta …

 

 

Predpisi, občinski akti, predlogi, pravilniki in sklepi občine Loški Potok se nahajajo na portalu Lex Localis.