Predpisi in pravilniki

Pravilnik o plačah funkcionarjev, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Loški Potok ter o povračilih stroškov

PRAVILNIK O PLAČAH, SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH ORGANOV OBČINE LOŠKI POTOK TER O POVRAČILIH STROŠKOV

PRAVILNIK o uporabi dvorane v večnamenskem objektu na Hribu

Spremembe in popolnitve OPN 2[1]

Kartografski del OPN2 LOŠKI POTOK je viden v JAVNEM VPOGLEDU Prostorsko informacijskega sistema  PISO občina LOŠKI POTOK. Z vklopom lokacijske poizvedbe in klikom na želeno parcelo dobite tudi vse lokacijske poizvedbe za  omenjeno parcelo, ki so opredeljene v veljavnem OPN2 LOŠKI POTOK.

Lokalni energetski koncept Občine Loški Potok

STATUT OBČINE LOŠKI POTOK

STATUT OBČINE LOŠKI POTOK 2017

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOŠKI POTOK

POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA 2017

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKI POTOK

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOŠKI POTOK

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Loški Potok

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE LOŠKI POTOK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loški Potok

PRAVILNIK O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Predpisi, občinski akti, predlogi, pravilniki in sklepi občine Loški Potok se nahajajo na portalu Lex Localis.

 

Skip to content