Proračun

Zaključni račun proračuna Občine loški Potok za leto 2020 – objavljen v Uradnem listu RS, številka 65/2021, 26. 4. 2021.

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2020

Zaključni račun 2020 – splošni del proračuna

Zaključni račun 2020 – posebni del proračuna

Zaključni račun 2020 – Načrt razvojnih programov

 

Proračun Občine Loški Potok 2021 – objavljen v Uradnem listu RS, številka 194/2020, 23. 12. 2020.

Odlok o proračunu Občine Loški Potok 2021

Splošni del proračuna 2021

Posebni del proračuna 2021

Načrt razvojnih programov 2021

Načrt razpolaganja z občinskim premoženjem 2021

Proračuni občine Loški Potok po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

 

Proračun občine Loški Potok 2020 – objavljen v Uradnem listu RS, številka 80/2019, 27. 12. 2019

Odlok o proračunu občine Loški Potok za leto 2020

Splošni del proračuna 2020

Posebni del proračuna 2020

 Načrt razvojnih programov 2020

Kadrovski načrt 2020

Načrt razpolaganja z občinskim premoženjem 2020

Proračuni občine Loški Potok po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

 

Proračun občine Loški Potok 2019 – Objavljen v Uradnem listu RS, številka 10/2019, 15. 2. 2019

Odlok o proračunu za leto 2019

Posebni del  proračuna 2019

Načrt razvojnih programov proračuna 2019

Kadrovski načrt 2019

Proračuni občine Loški Potok po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

Logo_LexLocalis

Skip to content