Proračun

Proračun občine Loški Potok 2020 – Objavljen v Uradnem listu RS, štev. 80/2019, 27. 12. 2019

Odlok o proračunu občine Loški Potok za leto 2020

Splošni del proračuna 2020

Posebni del proračuna 2020

 Načrt razvojnih programov 2020

Kadrovski načrt 2020

Načrt razpolaganja z občinskim premoženjem 2020

 

Proračuni občine Loški Potok po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

 

Proračun občine Loški Potok 2019 – Objavljen v Uradnem listu RS, štev. 10/2019, 15. 2. 2019

Odlok o proračunu za leto 2019

Posebni del  proračuna 2019

Načrt razvojnih programov proračuna 2019

Kadrovski načrt 2019

 

Proračuni občine Loški Potok po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.

Logo_LexLocalis

Skip to content