Občinsko glasilo Odmevi

Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE LOŠKI POTOK, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Odgovorni urednik: Vinko Košmerl

Uredniški odbor: Vinko Košmerl, Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić, Tadeja Vesel

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

Grafična realizacija: Tiskarna Silveco, d. o. o., Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega bivališča v Občini Loški Potok, se na Odmeve lahko naročijo.

Cena posameznega izvoda je 0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, neobjave, delne objave ali krajšanja nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, da naj posamezni prispevki ne presegajo velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografijo v formatu JPG ali podobno.

Fotografij, pripetih v programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive vsebine ne objavi. V Odmevih se brezplačno objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za pokojnimi občankami ali občani Občine Loški Potok v obsegu do 800 znakov s presledki. Spominske objave ob obletnicah smrti se ne objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan spoštovati avtorske pravice glede uporabe fotografij in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki (CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.

Arhiv tiskanih Odmevov:

ODMEVI 4 2022

ODMEVI 3 2022

ODMEVI 2 2022

ODMEVI 1 2022

ODMEVI 5 2021

ODMEVI 4 2021

ODMEVI 3 2021

ODMEVI 2 2021

ODMEVI 1 2021

ODMEVI 5 2020

ODMEVI 4 2020

ODMEVI 3 2020

ODMEVI 2 2020

ODMEVI 1 2020

ODMEVI 5 2019

ODMEVI 4 2019

ODMEVI 3 2019

ODMEVI 2 2019

ODMEVI 1 2019

ODMEVI 5 2018

ODMEVI 4 2018

ODMEVI 3 2018

ODMEVI 2 2018

Odmevi 1 2018

ODMEVI 5 2017

ODMEVI 4 2017

ODMEVI 3 2017

ODMEVI 2 2017

ODMEVI 1 2017

ODMEVI 5 2016

ODMEVI 4 2016

ODMEVI 3 2016

ODMEVI 2 2016

ODMEVI 1 2016

Odmevi 5 2015

Odmevi 4 2015

ODMEVI 3 2015

Odmevi 2 2015

Skip to content