POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV PSOV

POOSTREN NADZOR OBČINSKEGA REDARSTVA NAD DOLŽNIM RAVNANJEM LASTNIKOV IN SKRBNIKOV PSOV

V zadnjem času smo prejeli kar nekaj prijav zaradi psov, ki se prosto gibljejo po cestah, središčih naselij ter na drugih javnih površinah. Namen tega članka je predstaviti  obveznosti in pravice lastnikov in skrbnikov psov, ki izhajajo iz zakonodaje.

Skladno s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo) mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki kot skrbnik ne zagotovi fizičnega varstva psa.

Na vsaki javni površini (javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur), ko gremo s psom na sprehod, mora biti pes na povodcu. Prosto gibanje psa na javnih površinah za ostale uporabnike teh površin lahko predstavlja določeno nevarnost, zato zakon o zaščiti živali lastnikom psov nalaga obveznost, da morajo imeti pse na povodcih. Še zlasti na cestah, kjer psi, ki se prosto gibljejo, predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem prometu. Skladno s prvo alinejo 3. točke drugega odstavka 5. člena  Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)  je prepovedano na cestnem svetu javne ceste puščati živali brez nadzorstva. Posameznik, ki ravna v nasprotju z navedeno določbo se za prekršek kaznuje z globo 1.000 eurov.

Poleg navedenega je potrebno na tem mestu opozoriti tudi na pasje iztrebke, ki predstavljajo veliko nadlogo, tako z vidika higiene in zdravja kot tudi estetike.  Žival ni naprava, ki jo lahko vključimo, ko jo potrebujemo ali izključimo kadar je ne potrebujemo. Ima svoje potrebe in zato pobiranje pasjih iztrebkov na javnih površinah za svojimi psi ni nadležno opravilo, pač pa je to naloga vsakega odgovornega lastnika psa.

Glede na povečano število prejetih obvestil bo občinsko redarstvo poostreno nadziralo dolžno ravnanje lastnikov oziroma skrbnikov psov.

Skupna občinska uprava                                                                                   medobčinski inšpektorat in redarstvo                                                                                  občin Dobrepolje, Loški Potok,                                                                                    Ribnica, Sodražica  in  Velike Lašče                                                                                                                   

Morda ti bo všeč tudi...