Oglasna deska

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Vesel Rihard

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Mohar Darinka

Ponudba za prodajo KZ v k.o.Hrib Košmerl Jean Louis_330-433-2023

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Janez_330-390-2023

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Hace Andreja

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Rus Alojzij

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Devedžić Ljudmila

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Košmerl Rok

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Bartol Jakob

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Pavla Janež

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Gregorič Slavko 330-37-2023

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mohar Branka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Gregorič Slavko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Osvald Bernarda_330-16-2022

Odredba o prodaji nepremičnin v k.o. Draga Cimprič Dalibor

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Samsa Jože_330-1252-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Mlakar Jan_330-1242-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Urh Miloš_330-1223-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-1220-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Osvald Bernarda_330-1219-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Košmerl Tanja in ostali_330-1214-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Brkljača Nina_330-1218-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Brkljača Nina_330-1210-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. 1586 Žurge SiDG_330-1198-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik_Košmerl in solastniki – 4

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik_Košmerl in solastniki – 3

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik_Košmerl in solastniki – 2

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik_Košmerl in solastniki – 1

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik_ Košmerl in solastniki

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Šercer Magda_330-1147-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Malnar Milan_330-1045-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-1044-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-1042-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-1043-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-1041-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje in k.o. Travnik Oražem Alojz_330-1040-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Miklič Desanka_330-1036-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Osvald Bernarda_330-1016-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Vrezovnik Sonja_330-1015-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Občina Loški Potok_330-1013-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o Retje Alojz Oražem

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Osvald Bernarda 330-991-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava in k.o. Žurge Janež Kristina_330-992-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Košmerl Rok 330-973-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Pipani Inka 330-968-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Debeljak Petra in Debeljak Alenka_330-946-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Žurge Klepec Andrejka in ostali_330-927-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Skvarča Toni_330-915-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Car Martina_330-910-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Košmrlj Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Košmerl Janez

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Žurge Klepec in solastniki

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Šercer Milan_330-389-2022

Ponudba za oddajo KZ v zakup v k.o. Hrib SKZG RS_330-843-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Žurge Štimac Josip_330-783-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Drago

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Občina Loški Potok

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Lavrič Drago_330-689-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Košir Albin_330-686-2022

Odredba o prodaji nepremičnine s parc. št. 925 k.o. Hrib

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Ivanka_330-540-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Košmerl Rok_330-472-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Oražem Alojz_330-424-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga in k.o. Trava Košmerl Rok_330-366-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Petrič Sonja in Kordiš Suzana_330-350-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Brkljača Nina_330-349-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Košmerl Rok_330-201-2022

Ponudba za oddajo KZ v zakup Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS_330-203-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Kordiš Rudolf_330-188-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava in k.o. Žurge Žagar Albina_330-89-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Dušan_330-117-2022

Ponudba za oddajo KZ v zakup v k.o. Draga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 330-56-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o Retje Lavrič Matej 330-6-2022

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Krajec Janko in Milena_330-1246-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Janez_330-1245-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. 1584 Draga Šega Alojz

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Kordiš Nikolaj_330-1164-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Kordiš Rudolf_330-1135-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Turk Janez_330-1132-2021

Ponudba KZ v k.o. Hrib in k.o. Travnik Knavs Marija_330-1125-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Janez 330-1116-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Troha Zofija_330-1055-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje, k.o. Hrib in k.o. Travnik Kordiš Nikolaj_330-1035-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Gregorič Mihelič Alenka Manja_330-1020-2021

Ponudba za menjavo KZ v k.o. Retje Občina Loški Potok_330-1003-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Šega Antonija 330-1002-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Krnc Antonija 330-1101-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Car Alojzij 330-1000-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Osvald Bernarda 330-999-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Pohole Miloš_330-977-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Turk Joža

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Knavs Sonja in Slavko 330-934-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Jovanovska Branka

Ponudba za zakup kmetijskih zemljišč SKZG RS

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Ruparčič Alojzij

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Zbačnik Dušan

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Žagar Marko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Slavec Janez

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Križanič in Pohole

PLAKATNA MESTA za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Lavrič Marko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko 330 716 2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko 330 715 2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mohar Melani

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Mikulič Ivanka

Ponudba za prodajo KZ V k.o. Hrib in k.o. Travnik Knavs Alojzij

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Bartol Franc

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Babnik Marjanca

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Lavrič Lidija

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Nusdorfer Zdenka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Car Martina

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Lavrič Vesna

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Bartol Alojz 1

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Vesel Alenka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Lavrič Zvonko

Ponudba za zakup zemljišč SKZG RS

Ponudba za zakup KZ v k.o. Trava Pohole Miloš in Križančič Darko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mohar Marjan

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Rus Franc

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko 1

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Obreza Ivan 1

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Žagar Janko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Bartol Alojz

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Obreza Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko 330-40-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko 330-39-2021

Ponudba za oddajo KZ v zakup na območju UE Ribnica 330-28-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Samsa Jože_330-5-2021

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mišič Anton_330-1243-2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mohar Marjan_330_1245

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Mohar Marjan_330_1244

Ponudba za prodajo KZ in gozda v k.o. Trava Žalec in ostali

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko_2

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko_1

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Pipani Inka 4_11_20

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Inka Pipani 4_11_20

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Ogrinec Majda

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Franc Bartol 3

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Bartol Franc 2

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Bartol Franc

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Lhotka Jasna in Šivec Stanislav

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Levstek Darko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Miklič Desanka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Žurge in k.o. Retje Bambič Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Žurge Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Ponudba za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Alenka Manja Gregorič Mihelič

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Šebalj Viktor

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Pipani Inka 330 923 2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Bartol Franc

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Knavs Aleš

Ponudba za prodajo KZ in gozda v k.o. Retje in k.o. Hrib Merzel Milanka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Miklič Antonija in Anton

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Bambič Helena 330-784-2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Bambič Vinko 330-783-2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik Vesel David

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Bambič Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Bartol Franc 330-731-2020

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Bartol Franc 330-730-2020

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Bartol Franc 330-729-2020

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Žurge in k. o. Trava Turk Matija

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Muller Janez

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Dovč Zdenka 330-720-2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Dovč Zdenka 330-719-2020

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Dretnik Marjetka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Šega Alojz

Poudba za prodajo KZ v k.o. Draga Kravanja Marija in Krese Julka 330-690-2020

Ponudba za podajo KZ v k.o. Draga Kravanja Marija in Krese Julka 330-687-2020

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Travnik in Hrib Lavrič Karolina

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Retje Samsa Marjan

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Trava Kovač Uroš

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Krajec Franc

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Gregorič Jelka

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Inka Pipani

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Hrib Pipani Inka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Janeš Franjo

Ponudba za prodajo KZ v k .o Draga Lipovec Albina

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Lavrič Danila

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Žurge Poje, Klepec, Drakulović

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Dretnik Marjetka_330-225-2020

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Dretnik Marjetka_330-224-2020

Ponudba za najem kmetijskih zemljišč SKZG RS

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Benčina Leon

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Debeljak Janko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Tomazini Irena

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Občina Loški Potok

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Mohar Branko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Benčina Maks

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Inka Pipani

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Bambič Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Nea invest

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Bogdan Adamič

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Bogdan Adamič 1

Ponudba za oddajo v zakup skzg rs

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Bambič Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Dretnik Marjetka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Franjo Janeš

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Bartol Jakob 

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Barbara Koshier 

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik in Retje Bambič Vinko 

Ponudba za prodajo KZ v k. o. HribJovanovska Branka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. TravaJaneš Franjo

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Kordiš Rudolf

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Kobal Mateja

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Bambič Vinko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Inka Pipani

Obvestilo o javni razgrnitvi predlog modelov vrednotenja nepremičnin

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib_Vesel Jože

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib_Gregorič Jelka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Škibin Dejan

Odredba o odprodaji nepremičnine 27 09 2019

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Žurge Žagar Albina

Ponudba za najem k. z. SKZG RS

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Gornik Janko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Levstek Marija

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Šega Antonija

STALIŠČA do predlogov in pripomb k dopolnjenem osnutku SD OPN 2 Občine Loški Potok_po 2. javni razgrnitvi

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Malnar Mirko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Troha Ferdinand in Troha Ana

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Lipovec Albina

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Miklič Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Košmrlj Branko

Javno naznanilo o vročitvi ugotovitvene odločbe o grajenem javnem dobru

Ugotovitvena odločba o grajenem javnem dobru

Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPN 2 Občine Loški Potok

SD OPN 2 LOŠKI POTOK_tekstualni del_ODLOK_amandma

SD OPN 2 LOŠKI POTOK_obrazlożitev in utemeljitev

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Lavrič Damjan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Mohar Bojan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Debeljak Bojan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava Janeš Franjo

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje Muhič Anica

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Občina Loški Potok

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Lavrič Alojzij

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Šega Jože Benčina Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Knavs Tomaž

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Šega Vida in Petrič Slavica

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Travnik Škibin Dejan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Obreza Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Knavs Anton in Knavs Ivan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Pipani Inka nov_2018

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Milan Kastelec

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Hrib Marija Turk

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava _Žagar Vilko

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Draga Albina Lipovec

Ponudba za prodajo k. z. v k. o. Draga Kastelec Milan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava in Žurge Križ Elica

Ponudba za prodajo KZ v k.o. Draga Kverh Tatjana in Olga

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava _ Mohar_Joze

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib Širaj Klemen Bambič Ivan Nosan Majda

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Albina Lipovec

Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve v postopku priprave SD OPN 2 Loški Potok

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli 2647 k. o. Draga

Odločba o prenehanju statusa lastninske pravice javno dobro

Javno naznanilo o vročitvi ugotovitvene odločbe

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava  Žagar Vilko in Žagar Stjepan

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Pipani Inka

Javni poziv in vloga fundacije Alenke Gabrič  za leto 2018-2019

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga Žagar Damir

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava – Mohar Jože

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Alenka Vesel

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Hrib – Štok Janko

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava – Žagar Milka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Retje – Bartol Jože

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Draga – Žagar Damir

1 JR JAVNO NAZNANILO SD OPN 2 LOŠKI POTOK 20180803

2 ODLOK_amandma

3 SD OPN 2 Loški Potok_PNRP_EUP506

Ponudba za prodajo KZ Šega Alojz

Ponudba za prodajo KZ Pipani Inka

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Trava

SKZG RS_ Ponudba za najem zemljišč

Ponudba za prodajo KZ v k. o. Žurge in Trava

Obvestilo o zaprtju KU Loški Potok

Vabilo k priglasitvi udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije občine Loški Potok za mandatno obdobje 2018

Predlog za člana občinske volilne komisije

Soglasje predlaganega kandidata za člana občinske volilne komisije

 

Skip to content