Projekti

Projekti LAS

Državna cesta Travnik

Idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste od Hriba do konca vasi Travnik. Projekt bo javno razgrnjen v konferenčni dvorani občine Loški Potok, Hrib 17-Loški Potok do 15. oktobra 2017.

Vetrne elektrarne

Onesnaževanja s prašnimi delci