Naravoslovni dom Loški Potok

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Akronim: NDLP

Projektni partnerji: Občina Loški Potok, Lovska družina Loški Potok, Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.

Terminska izvedba operacije: 1. 5. 2020 – 30. 6. 2022

Povzetek:

V Loškem Potoku od leta 2015 dalje ponujamo domačim in tujim gostom produkt opazovanje in fotolov medveda v njegovem naravnem okolju. Produkt opazovanje medveda se izvaja v okviru sodelovanja Lovske družine Loški Potok in Kulturno turističnega centra Loški Potok. Iz leta v leto se število domačih in tujih gostov povečuje. Ker pa želimo v Loškem Potoku razširiti oz. nadgraditi ponudbo s t.i green programi in narediti prostor Loškega Potoka turistično bolj privlačen in atraktiven, želimo v Loškem Potoku vzpostaviti oz. zgraditi naravoslovni dom.

Lovska družina Loški Potok ima v lasti nedokončan gospodarski objekt (shramba),  10m x 6m tlorisne površine, ki je bil zgrajen leta 1985. Objekt je  nedokončan in neizkoriščen ter je potreben temeljite obnove. Plan lovske družine Loški Potok je, da skupaj s projektnimi partnerji Občino Loški Potok in Lesno zadrugo Loški Potok gospodarski objekt preuredi v naravoslovni dom, kjer bomo imeli naravoslovno sobo in muzej/zeleno sobo z imitacijo naravnega gozdnega okolja in nagačenimi divjimi živalmi. V njem se bodo organizirali naravoslovni programi (naravoslovni dnevi za osnovne šole, naravoslovne delavnice na temo ohranjanja narave in divjih živali za starejše in otroke, mlade, invalide  in druge ranljive skupine). Ogled muzeja v naravoslovnem domu pa želimo ponuditi tudi vsem domačim in tujim gostom, ki prihajajo na območje LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Z aktivnostmi projekta, kot so izgradnja naravoslovnega doma, priprava programov naravoslovnega dne in delavnice ter izvedba le teh, izvedba promocijskih aktivnostih po območju petih občin LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, vzpostavitev spletne strani, ki bo vsebovala promocijo in predstavitev (turistične) ponudbe Loškega Potoka in okolice ter pripravo zgibanke, bomo povečali in izboljšali skupno nastopanje v promocijskih aktivnostih, povečali turistično ponudbo območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, povečali prepoznavnost območja Loškega Potoka ter okolice ter tako izboljšali trženje. Z vidika okolja in ohranjanja narave, pa bomo ožji in širši publiki ponudili storitev ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave in divjih živali, zmanjšali bomo motnje v naravnem okolju, saj bodo obiskovalci naravoslovnega doma spoznali značilnosti življenja posameznih divjih živali, kako jih prepoznati in kako se obnašati v gozdu, ko jih srečamo. Z ureditvijo naravnega okolja muzeju, pa bodo dobili občutek, da so gozd tudi obiskali ter kakšno izmed divjih živali tudi srečali.

Kot je zapisano v SLR LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je Kulturno turistični center Loški Potok eden izmed večjih nastanitvenih objektov na območju LAS. Z dodatno ponudbo (naravoslovni dom, naravoslovni dnevi, naravoslovne delavnice, novo spletno stranjo) bomo tako lahko povečali povprečno dobo bivanja obiskovalcev in število obiskovalcev na območju LAS ter Loškem Potoku.

Cilji operacije:

 • Povečanje prepoznavnosti Loškega Potoka, kot turistične destinacije
 • Povečanje turistične ponudbe in povezovanje lokalne turistične ponudbe
 • Spodbujanje dejavnosti in programov, ki zmanjšujejo posege v naravo
 • Krepitev zavedanja o bogastvu neokrnjene narave in varovanja vseh divjih živali, ki živijo v njej z ozaveščanjem prebivalcev o pomenu varstva narave in ohranjanja narave
 • V obliki naravoslovnih dnevov in naravoslovnih delavnic podučitev vseh udeležencev teh dogodkov kako se pravilno obnašati v naravnem gozdnem okolju in kako sobivati z divjimi živalmi, poudarek bo tudi na vseh ogroženih živalskih vrstah ki živijo na območju LAS (ris, divji petelin, gozdni jereb, orel) in ukrepi kako lahko pomagamo, da preprečimo njihovo izumrtje

Glavne aktivnosti:

 • izgradnja naravoslovnega doma;
 • ureditev naravoslovne sobe oz. predavalnice, kjer se bodo odvijali naravoslovni dnevi in delavnice z vsebinami naravoslovja;
 • ureditev muzeja/zelene sobe, kjer bo prikazano naravno okolje z nagačenimi divjimi živalmi;
 • vzpostavitev programa naravoslovnega dne in programa naravoslovne delavnice ter izvedba le teh;
 • vzpostavitev nove spletne strani, ki bo vsebovala promocijo in predstavitev (turistične) ponudbe Loškega Potoka in okolice ter priprava zgibanke, ki bo vsebovala promocijo in predstavitev (turističnih) ponudbe Loškega Potoka

Pričakovani rezultati operacije:

 • izgradnja naravoslovnega doma, kjer bo muzej/zelena in naravoslovna soba – nov turistični produkt;
 • vzpostavljen program naravoslovnega dne in naravoslovne delavnice;
 • izvedena dva naravoslovnih dneva za osnovne šole;
 • izvedeni dve naravoslovni delavnici za starejše ter vrtčevske otroke
 • vzpostavljena spletna stran za promocijo in predstavitev (turistične) ponudbe Loškega Potoka in okolice
 • izdelana zgibanka za promocijo in predstavitev (turistične) ponudbe Loškega Potoka po 500 zgibank v štirih različnih jezikih
 • izvedenih 5 predstavitev projekta in njegovih aktivnosti
 • izveden dogodek – otvoritev naravoslovnega doma

Program razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe: http://las-ppd.si/

Logo LAS PPD

Skip to content