Destilacija nekoč in danes

Akronim projekta: Destilacija nekoč in danes

Glavni razlog za projekt so gozdovi (ki so daleč najpomembnejša surovina na območju LAS), zgodovina pridobivanja eteričnega olja na območju občine Loški Potok in njegovi okolici, gozdni material, možnost izkoriščenja gozda na drugačen način in razvoj človeških virov.

78 % območja LAS pokriva gozd. Glede na bogatost gozda na območju je možen in smiseln razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki so v povezavi z gozdom. Projekt nudi nove ideje izkoriščanja obsežnih gozdnatih območij. Omogoča razvoj že obstoječe in neobstoječe lesne industrije in dopolnilnih dejavnosti. Nudi ideje kako bogastvo lesa izkoristiti za nove podjetniške priložnosti in delovna mesta – inovativni produkti iz eteričnih olj in hidrolatov.

Z aktivnostmi bomo izboljšali probleme nizkih vlaganj v raziskave, saj so sredstva velikokrat omejena, prav tako bomo povečali stopnjo vključevanja v dodatne, neformalne  izobraževalne vsebine.

Cilji operacije:

CILJ 1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja pri vseh generacijah

CILJ 2: Vlaganje v raziskave in s tem spodbujanje inovativnosti in kreativnosti v podjetništvu ter lokalni samooskrbi

Glavne aktivnosti:

Projekt vključuje naslednje aktivnosti:

  • laboratorijska destilacija in analiza eteričnega olja in hidrolata iz iglic smreke;
  • izvedba delavnic na temo prikaz parne destilacije, naravne kozmetike ter predavanje o čajih;
  • izvedbo strokovne ekskurzije v drevesnico Marof v Kočevju;
  • izvedba raziskave zgodovine ter priprava gradiva in vsebine za brošuro o eteričnih oljih;
  • izvedba promocije projekta;
  • vodenje in koordinacija projekta.

 Pričakovani rezultati operacije:

Izvedena laboratorijska destilacija in analiza eteričnega olja in hidrolata iz iglic smreke

Izvedene 4 delavnice na temo prikaz parne destilacije  

Izvedena 3 predavanja o čajih

Izvedene 3 delavnice na temo naravna kozmetika

Izvedena 1 strokovna ekskurzija v drevesnico Marof v Kočevju

Izdelana brošura o eteričnih oljih

Objavljena vabila na dogodke v okviru projekta

Delavnice in predavanja se bodo izvajale na območju urbanih naselij občin Loški Potok, Kočevje, Ribnica in Sodražica.

Ciljne skupine:

Projekt je namenjen lokalnemu prebivalstvu – mladim (osnovnošolcem), upokojencem, ženskam in drugim, ki jih zanima proces pridobivanja in uporabe eteričnega olja ter hidrolatov ter drugi načini uporabe zeliščnih rastlin.

Projekt bo preko delavnic, ki so namenjene različnim starostnim skupinam, prispeval k večji usposobljenosti lokalnega prebivalstva, pridobivanju novih ter pomembnih veščin in znanj ter krepitvi socialnega kapitala in trajnostnega razvoja na podeželju.

Kazalniki:

  • Izvedena 1 laboratorijska destilacija in analiza – z analizo želimo optimirati pridobivanje eteričnega olja hidrolata v laboratorijskem merilu (ugotoviti razlike v kvaliteti in kvantiteti eteričnega olja in hidrolata v odvisnosti od letnega časa, rastišča, razmerja med iglicami in vejami, …). S primerjanjem rezultatov iglic glede na različno rastišče, letni čas,… bomo ugotovili tudi kdaj je največji izkoristek destilacije ter kvaliteta.
  • Izvedenih 10 delavnic. Pričakovanih 105 udeležencev delavnic.
  • Izdanih 1000 brošur. Brošura bo vsebovala povzetek laboratorijske analize in destilacije, povzetek zgodovine, vsebino o pridobivanju in uporabi eteričnega olja ter hidrolatov iz smreke ter tudi o možnostih pridobivanja eteričnih olj in hidrolatov iz drugih rastlinskih materialov, ki so značilni za to področje.
  • Objavljenih bo 6 prispevkov / vabil v lokalnih medijih (na lokalnem radiu in občinskih glasilih).

Celotna vrednost projekta: 20.275,52 EUR

Vrednost sofinanciranja celotnega projekta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (80 % upravičenih stroškov):  14.426,50 EUR

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skip to content