Razpisi

Ostali razpisi
GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO
Datum objave: 11. 5. 2023 10:13
Rok: 31. 3. 2024 23:59
Številka:

Razvojni center Novo mesto d.o.o. kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti, je 1. 5. 2023, na svoji spletni strani www.rc-nm.si, objavil RAZPIS GARANCIJ IN POSOJIL IZ GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO ZA LETO 2023. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini do 80% odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. Razpis je namenjen: mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. Razpis bo odprt do 31. 3. 2024 oz. do porabe sredstev. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na Garancijskem odboru.
Za več informacij o razpisu kontaktirajte Natašo Derganc Štajdohar na e-naslov: natasa.derganc.stajdohar@rc-nm.si ali na telefonsko številko 07/33 72 987.


 

Potekli razpisi

 

Skip to content