Razpisi

Javni pozivi
Javno zbiranje ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem
Datum objave: 15. 10. 2018 14:00
Rok: 5. 11. 2018 12:00
Šifra: 3528-0001/2018

V prilogi je objavljeno obvestilo o javnem zbiranju ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem. Priložena je tudi razpisna dokumentacija.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM PO POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB ZA INDUSTRIJSKO POSLOVNI OBJEKT (A) V INDUSTRIJSKI CONI PODPRESKA
Datum objave: 12. 10. 2018 12:00
Rok: 5. 11. 2018 9:00
Šifra: 330-0001/2018

Občina Loški Potok objavlja Javni razpis za oddajo nepremičnine v najem po postopku javnega zbiranja ponudb za Industrijsko poslovni objekt (A) v Industrijski coni Podpreska.

Javno zbiranje ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO KULTURNO-TURISTIČNEGA CENTRA HRIB 14 V NAJEM 2018

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj  2018

Javni razpis – humanitarne organizacije 2018

Razpisna dokumentacija – humanitarne organizacije 2018

Javni razpis – pokroviteljstvo  2018

Razpisna dokumentacija pokroviteljstvo 2018

Razpisna dokumentacija Večnamenski objekt Hrib – 2. faza 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-KULTURA_2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SPORT_2018

Potekli razpisi