Razpisi

Javni pozivi
8. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Datum objave: 22. 2. 2021 10:00
Rok: 23. 4. 2021 12:00
Številka:

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dne 22. 2. 2021 na svoji spletni strani objavil 8. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.


LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je dne 22. 2. 2021 na svoji spletni strani objavil 8. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 290.480,10 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih na naslednji način:

Varstvo okolja in ohranjanje narave: 134.651,92 EUR:
UKREP: Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 134.651,92 EUR;

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin: 155.828,18 EUR:
UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju vseživljenjskega učenja, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 62.925,78 EUR;
UKREP: Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 92.902,40 EUR.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.

Upravičeno območje: Operacija se lahko izvede le na območju urbanih naselij, ki so Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib - Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje), razen aktivnosti promocije, ki se neposredno navezujejo na izvajanje operacije, se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar izven mestnih naselij mestnih občin določenih v Prilogi 1 Uredbe CLLD.

Višina javne podpore: Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji pa 70.000 EUR. Najnižji znesek javne podpore na upravičenca je najmanj 1.000 EUR.
Več o pogojih 8. javnega poziva na podstrani TUKAJ.

Z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv, bomo predvidoma pričeli v sredini meseca marca. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.
Javni razpisi
Izgradnja meteorne kanalizacije s ponikalnico Retje
Datum objave: 19. 2. 2021 13:00
Rok: 10. 3. 2021 10:00
Številka: 430-2/2021

Naročnik oddaja naročilo za ureditev dela nove meteorne kanalizacije z ustreznim peskolovcem in lovilcem olj, ki se zaključi z novo ponikalnico. Izvedejo se tudi asfalterska dela na poškodovani lokalni cesti z dogradnjo dodatne svetilke za javno razsvetljavo. Dela se izvajajo na podlagi Načrta meteorne kanalizacije, št. projekta 201/45/20, projektanta Ipsum, d.o.o., Ljubljanska cesta 72, 1230 DomžaleRAZPISNA DOKUMENTACIJA-KULTURA_2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SPORT_2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-HUM ORG -2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-POKROVITELJSTVO 2020

Javno zbiranje ponudb za oddajo Kulturno-turističnega centra Hrib 14 v najem 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO KULTURNO-TURISTIČNEGA CENTRA HRIB 14 V NAJEM 2018

Javni razpis za podelitev nagrad in priznanj  2018

Javni razpis – humanitarne organizacije 2018

Razpisna dokumentacija – humanitarne organizacije 2018

Javni razpis – pokroviteljstvo  2018

Razpisna dokumentacija pokroviteljstvo 2018

Razpisna dokumentacija Večnamenski objekt Hrib – 2. faza 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-KULTURA_2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA-SPORT_2018

Potekli razpisi

 

Skip to content