Razpisi

Ostali razpisi
GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO
Datum objave: 1. 9. 2022 8:05
Rok: 31. 3. 2023 23:59
Številka:

Da bi ustvarile ugodnejše pogoje za podjetništvo, so nekatere občine iz jugovzhodne Slovenije, med njimi tudi občina Loški Potok, oblikovale Garancijsko shemo za Dolenjsko (GSD). Ta podjetnikom omogoča pridobitev ugodnih bančnih posojil (nižje obrestne mere, kot jih sicer dajejo banke), ter garancij zanje. V Garancijski shemi za Dolenjsko so od vseh občin na območju od Kolpe do Barja naslednje tri: Loški Potok, Kočevje in Kostel. Za upravičence iz Loškega Potoka je tokrat na voljo dobrih 23.000 evrov. Za posojila lahko poleg samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb kandidirajo tudi zavodi, zadruge, društva in socialna podjetja.
Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje, določene v razpisu, med katerimi je npr. število zaposlenih - do posojil so upravičeni tisti, ki nimajo več kot 50 zaposlenih. Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli tisti s perspektivnimi in razvojno naravnanimi programi. Upravičenci lahko kandidirajo za:
a) financiranje investicij,
b) financiranje obratnih sredstev,
c) nove zaposlitve ali samozaposlitve ter
d) predfinanciranje projektov, ki so sofinancirani z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi;
višina posojila pa je odvisna od tega, za kakšen namen od prej naštetih kandidirajo.

Obrestna mera bank za vse štiri linije:
a) NLB d. d.: 6-mesečni EURIBOR + 1,55 % ali 1,95 % fiksna obrestna mera
b) Delavska hranilnica d.d.: 6-mesečni EURIBOR + 1,55 %

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani: https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-posojil-iz-garancijske-sheme-za-dolenjsko-za-leto-2022/ oziroma dobite na Razvojnem centru Kočevje Ribnica in Razvojnem centru Novo mesto v času uradnih ur.


RAZPISNA DOKUMENTACIJA – KULTURA 2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – ŠPORT 2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – POKROVITELJSTO 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – HUM. ORG. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – KULTURA 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – ŠPORT 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – HUM. ORG. 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – POKROVITELJSTVO 2020

Potekli razpisi

 

Skip to content