Domov

OBČINA LOŠKI POTOK
HRIB - LOŠKI POTOK 17, 1318 Loški potok
tel.: (01) 835 01 00, fax:(01) 835 01 02
e-naslov: obcina@loski-potok.si

 
 
 
 
  Osnovni podatki
  Novice in obvestila
  Župan in Občinski svet
  Občinska uprava
  Informacije javnega značaja
  Turizem
  Zgodovina
  Znamenitosti
  Povezave
 
     
 
 

________________________
AKTUALNO

ŽLED 2014

17.04 2014
V prilogi je objavljen koledar prireditev v občini Loški Potok v letu 2014.

________________________
AKTUALNO

Obvestilo o predčasnem glasovanju v 2. krogu lokalnih volitev 2014

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za župana na lokalnih volitvah 2014 - 1. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014

Poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta občine Loški Potok

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča - obrazec

Javni razpis za prodajo zemljišča v Malem Logu

Seznam kandidatov za župana in člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014

Sklep o določitvi potrebnega števila podpisov volilcev za kandidaturo na lokalnih volitvah 2014

Sklep o določitvi brezplačnih plakatnih mest za lokalne volitve 2014

Obrazec za prijavo medobčinski inšpekciji

Namera o odprodaji parcele štev. 3792/23 k. o. Retje

Zahtevek za sofinanciranje programov kulture v letu 2014

Zahtevek za sofinanciranje programov športa v letu 2014

APARAT NI KOSOVNI ODPAD - Obvestilo komunale Ribnica

Koledar prireditev v občini Loški Potok v letu 2014

Razpis za podelitev priznanj in nagrad občine Loški Potok v letu 2014

Poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov

Ugodni krediti za podjetnike v letu 2014

Dopis Centra za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

Podatki o operaciji: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naselju Mali Log, Občina Loški Potok

Predstavitev medobčinskega inšpektorata

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETI 2013 IN 2014

Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok

Cenik najemov zemljišč, ki so v lasti občine

Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - informacija za javnost

Projekt Ureditev križišča lokalnih cest Hrib - center - informacija za javnost

Vloga za izračun komunalnega prispevka za izdajo gradbenega dovoljenja

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zaključek operacije "Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO"

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Investicijski program odprtega širokopasovnega omrežja

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

   

Janez Novak

Župan Občine Loški Potok
2010-2014

peti mandat

NAGOVOR ŽUPANA

Pozdravljeni spoštovani obiskovalci spletne strani. Spoštovane občanke in občani, pozdravljeni na naših novih spletnih straneh, ki so posledica sedanjega razvoja in je ta razvoj prišel tudi v vsako najmanjšo občino.
Z našo občinsko spletno stranjo bi vam radi zagotovili čim več ustreznih informacij, predstavili našo občino ter dejavnost naše male občinske uprave. Občinske uprave z direktorjem na čelu se trudijo, da so njihove storitve opravljene kakovostno in pravočasno ter čimbolj strokovno. Tako so vam na razpolago posamezni obrazci, katere lahko izpolnite kar doma in si tako prihranite nekaj časa in poti.
V prihodnje se bo uprava potrudila, da boste imeli možnost poslati vprašanja povezana z urejanjem lokalnih zadev in upravnimi postopki, na katere vam bodo skušali upravni delavci odgovoriti po najboljših možnostih. Rubrika >Novice in obvestila< je na voljo, kjer lahko preberete o tekoči problematiki na naših delovnih področjih in tako tudi informacije javnega značaja, ki jih je občina po zakonu dolžna objaviti. Vse skupaj smo skušali popestriti tudi s fotografijami naših lepih krajev ter naravnih in kulturnih znamenitosti Občine Loški Potok.

Župan: 
Janez Novak

 
 
 
 

Občina Loški Potok 2014