Domov

OBČINA LOŠKI POTOK
HRIB - LOŠKI POTOK 17, 1318 Loški potok
tel.: (01) 835 01 00, fax:(01) 835 01 02
e-naslov: obcina@loski-potok.si

 
 
 
 
  Osnovni podatki
  Novice in obvestila
  Župan in Občinski svet
  Občinska uprava
  Informacije javnega značaja
  Turizem
  Zgodovina
  Znamenitosti
  Povezave
 
     
 
 

________________________
AKTUALNO

ŽLED 2014

26.11 2015
V prilogi je objavljen poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike.Predloge s prilogami pošljite do 10. 12. 2015.

23.11 2015
V prilogi so objavljeni rezultati fotografskega natečaja \"Potoška krajina navdihuje\".

18.11 2015
V prilogi je objavljeno javno naznanilo o razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok 1.

________________________
AKTUALNO

Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Rezultati fotografskega natečaja \"Potoška krajina navdihuje\"

Javno naznanilo o razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok 1

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum 20. 12. 2015

Dopis v zvezi z vprašalnikom

Vprašalnik o potrebah po zaposlovanju

Obvestilo Komunale Ribnica

Javni fotografski natečaj \"Kočevski - sožitje z naravo\"

Zahtevek za sofinanciranje programov športa v letu 2015

Zahtevek za sofinanciranje programov kulture v letu 2015

Razpis za fotografski natečaj \"Potoška krajina navdihuje\"

Prijavnica za sodelovanje na fotografskem natečaju

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč

Vloga za izračun komunalnega prispevka za izdajo gradbenega dovoljenja

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu novorojenca

Dopis za priklop na KMČN Mali Log

Vloga za solasje k priključitvi na kanalizacijo

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

Poročilo o izidu volitev župana občine Loški Potok - 2. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za župana na lokalnih volitvah 2014 - 1. krog

Zapisnik o uradnem izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 2014

Poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve prostorskega načrta občine Loški Potok

Vloga za spremembo namembnosti zemljišča - obrazec

Obrazec za prijavo medobčinski inšpekciji

Zahtevek za sofinanciranje programov kulture v letu 2014

Zahtevek za sofinanciranje programov športa v letu 2014

APARAT NI KOSOVNI ODPAD - Obvestilo komunale Ribnica

Koledar prireditev v občini Loški Potok v letu 2014

Razpis za podelitev priznanj in nagrad občine Loški Potok v letu 2014

Poziv delodajalcem za štipendiranje kadrov

Dopis Centra za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Podatki o operaciji: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v naselju Mali Log, Občina Loški Potok

Predstavitev medobčinskega inšpektorata

LETNI PROGRAM ŠPORTA ZA LETI 2013 IN 2014

Sklep o začetku priprave OPPN 4-2 Stanovanjska soseska Hrib - Loški Potok

Cenik najemov zemljišč, ki so v lasti občine

Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - informacija za javnost

Projekt Ureditev križišča lokalnih cest Hrib - center - informacija za javnost

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Zaključek operacije "Vzpostavitev katastrov GJI v JVSLO"

Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture v JV Sloveniji

Investicijski program odprtega širokopasovnega omrežja

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij

     
 
 
 

Občina Loški Potok 2014