Občina Loški potok

Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
Simon Debeljak
SI47965525
5883806000
75655
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave
SI56 0126 6466 0309 175
SI11 75655-7111002
BSLJSI2XIND
SI56 0126 6010 0005 592 SI56 0126 6777 7000 073

Kontaktni podatki

01 835 01 00
obcina@loski-potok.si

Predstavitev

1994
134
17
1796
SURS, 1. 7. 2021
Povezava