Lesna zadruga Loški Potok

Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok