PGD Hrib – Loški Potok

Predsednik Miha Mohar
Hrib 15, 1318 Loški Potok