14. redna seja

42
Seja je potekala dne 20.12.2012 ob 18.00
GRADIVO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 105/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 28.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2013 (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2013 (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 28.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Loški Potok (Uradni list Republike Slovenije št. 106/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 12.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, Cene komunalnih storitev
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list Republike Slovenije št. 22/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 30.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe