7. redna seja

21
Seja je potekala dne 17.11.2011 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.11.2011
Začetek veljavnosti: 06.12.2011
Konec veljavnosti: 11.11.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.11.2011
Začetek veljavnosti: 21.12.2011
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Oddaja, prodaja in dodelitve nepremičnin
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Velike Lašče, Sodražica in Loški Potok« (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.11.2011
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list Republike Slovenije št. 8/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 17.11.2011
Začetek veljavnosti: 18.02.2012
Konec veljavnosti: 30.03.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Inšpekcijske službe