Izgradnja parkirne ploščadi pri zdravstveni postaji Loški Potok

80
V teku