Povezava vrtine MV-1 z vodovodnim sistemom

112
EU projekti, Načrt za okrevanje in odpornost
V teku
02.06.2020
30.06.2025

Podatki o financiranju