Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva