Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva