9. redna seja

89
Seja je potekala dne 14.05.2020 ob 19.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3 (Uradni list Republike Slovenije št. 71/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 14.05.2020
Začetek veljavnosti: 14.05.2020
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)