Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3

Predpisi, na katere predpis vpliva