Odlok o ureditvenem načrtu za osrednji del naselja Hrib-jug (LP1 - S4 - S2 - JUG)

Predpisi, na katere predpis vpliva