Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva