Odlok o dopolnitvi Ureditvenega načrta za osrednji del naselja HRIB-JUG (LP1-S4-S2-jug)

Predpisi, na katere predpis vpliva