Odlok o lokacijskem načrtu cestne povezave od mostu čez Čabranko pri Črnem Potoku do priključka na regionalno cesto R3-653/1364 Trava-Podplanina

Predpisi, na katere predpis vpliva