Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva