Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Loški Potok za leto 2014

Predpisi, na katere predpis vpliva