Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014-I

Predpisi, na katere predpis vpliva