Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2014 – II

Predpisi, na katere predpis vpliva