Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2001)

Predpisi, na katere predpis vpliva