Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok)

Predpisi, na katere predpis vpliva