Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (OPN LP 07)

Predpisi, na katere predpis vpliva