Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 2 Loški Potok)

Predpisi, na katere predpis vpliva