Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok

Predpisi, na katere predpis vpliva